Alle rechten voorbehouden

Alle rechten voorbehouden

Alle informatie, publicaties, teksten en afbeeldingen op deze website zijn, evenals de broncode en andere (grafische) databestanden, auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie of delen daarvan te vermenigvuldigen of openbaar te maken voor commerciële doeleinden door middel van druk, fotokopie, digitale publicatie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ISOVAST b.v. Voor niet-commerciële doeleinden, kan worden volstaan met een bronvermelding. Deze moet zowel de naam van deze website (ISOVAST) als de URL (http://www.isovast.nl) bevatten.

Voor meer informatie betreffende de auteursrechten, kunt u contact opnemen met ISOVAST b.v.