Energiekosten van luchtekkages

De financiële gevolgen van onnodig energieverlies door infiltratie worden door meerdere factoren bepaald. Dat zijn o.m. de gemiddelde stooktemperatuur en stookduur, of de winter streng of minder streng is, de gebruikte brandstof (gas, elektra, hout, olie), de prijs daarvan en het gebouwvolume. De kosten van het ongemerkt laten verdwijnen van opgewarmde lucht uit een woning of gebouw zijn aanzienlijk. Het geld waait ongemerkt uit je portemonnee.

Een voorbeeld voor de bewoner/eigenaar: een nieuw opgeleverde woning van zo’n 300 tot 450 m3 inhoud en gelegen in het midden van Nederland. Met een blowerdoortest wordt doorgaans een gemiddelde n50-waarde vastgesteld van 3,0 luchtwisselingen per uur. Als we deze woning verbeteren naar een n50-waarde van 1,5 luchtwisselingen per uur door slechts enkele zeer simpele en nagenoeg kosteloze verbeteringen aan te brengen (of door gewoonweg goed te bouwen), dan bedraagt het energiekostenvoordeel zo’n € 200,- tot € 300,-* per jaar!

Een blowerdoortest in een woning kost, afhankelijk van het aantal testen op diezelfde locatie en de reisafstand, gemiddeld tussen € 150,- en € 400,-. Bij de meeste Blowerdoortests die ISOVAST uitvoert stellen wij een aantal potentiële verbetermogelijkheden voor die minimaal vergelijkbaar zijn met die van de besparingsbedragen uit de vorige alinea. U ziet nu zelf in dat de kosten van een blowerdoortest verwaarloosbaar zijn t.o.v. de kostenrisico’s die u op langere termijn loopt.

Tot slot nog even iets dat het vermelden waard is. De oorzaak van luchtverliezen via de thermische schil is niet alleen de wind. Op een windstille koude winterdag kan er namelijk meer lucht uit een woning verdwijnen dan op menige winderige herfstdag. De oorzaak hiervan is het effect dat warme lucht in de woning altijd op wil stijgen. Denk maar aan een hete luchtballon. In de bovenste helft van een woning heeft warme lucht een hogere luchtdruk en wil met alle geweld door de kleinste kiertjes en gaatjes naar buiten. En omdat wat er uit gaat er ook weer in moet zal koude lucht van buiten proberen om in de onderste helft van de woning weer naar binnen te gaan. En dan zegt de bewoner/eigenaar: ‘het tocht hier’.

In de onderstaande plaatjes zijn beide oorzaken nog eens geïllustreerd (uit het boek ‘Luchtdicht Bouwen’ van SBR).

 

Infiltratie_door_thermische_invloeden_1.jpg Infiltratie_door_windinvloeden_1.jpg

De voorbeelden op deze pagina gelden ook voor utiliteitsgebouwen. De ervaring laat zien dat daar in verhouding vaak veel meer energie verloren gaat t.g.v. infiltratie.

* afkomstig uit het onderzoeksrapport: ‘Energy and financial impact of poor airtightness in residential buildings’ van K. Pavlou (2008)

 

Naar vorige pagina