Hoe werkt een blowerdoortest?

Het meten van de luchtdoorlatendheid van de thermische schil van een gebouw gebeurt met een druktest, ook wel luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest genoemd. Hierbij wordt de woning of een gebouw onder luchtdruk gezet. De maximaal toe te passen druk zal doorgaans rond 80 tot 100 Pascal liggen (ongeveer 8-10 kg/m2). Tijdens de blowerdoortest wordt er bij verschillende over- en onderdrukken gemeten hoeveel liters lucht er via onbedoelde kieren en gaten in het ‘jasje’, de thermische schil van een gebouw, ontsnappen.

Opstelling_blowerdoor_in_woning.JPG
De meetresultaten uit de blowerdoortest geven aan of het gebouw aan de vooraf bepaalde ambitie en/of aan het Bouwbesluit voldoet. Op de foto rechts is een typische opstelling van een blowerdoor te zien in een nieuwbouwwoning. Op de foto links is een opstelling te zien met meerdere ventilatoren in een groter gebouw.

Opstelling_blowerdoor_in_een_kantoorgebouw_1.JPG
Naast het kwantitatieve aspect is het vooral voor de aannemer van belang om te weten waar precies eventuele lekkages zitten. Hij kan deze dan herstellen en proberen om ze een volgende keer te voorkomen. Zonder dit kwalitatieve aspect is een meetrapport een open einde en weet je niet hoe je de luchtdichtheid kunt verbeteren. Door ISOVAST wordt standaard een beeld gegeven van alle traceerbare lekkages.

Detectie van luchtlekken met een blowerdoortest is de enige manier om er achter te komen of een gebouw voldoende luchtdicht is. Meer dan ooit zal een aannemer vanuit een bouwbestek worden gevraagd om een aantal van deze tests uit te voeren. Veel aannemers willen daarnaast vanuit hun eigen kwaliteitsbehoefte de kwaliteit van hun bouwwerken laten beproeven. Een tip voor al deze aannemers: geheel zelf luchtdicht bouwen onder controle krijgen met onze InfilTest®.


Bewoner/eigenaar

Twijfelt u als bewoner/eigenaar over de luchtdichtheid van uw woning? Laat dan altijd een blowerdoortest uitvoeren. Een luchtdichtheidsmeting in combinatie met een thermografische visualisatie vormt de ideale combinatie. Zowel luchtlekkages als afwijkingen in de isolatie worden daarmee nauwkeurig in beeld gebracht.

 

Naar vorige pagina