Inzicht in isolatiekwaliteit

Er zijn twee manieren om energie te verliezen uit woningen en andere gebouwen. De eerste is via geleiding door muren, vloeren en daken en de tweede is door luchtlekkages. In mindere mate hoort straling daar ook bij maar die scharen we hier voor het gemak even onder geleiding. De vlakken die we uit het oogpunt van energiebesparing en behaaglijkheid isoleren zitten meestal in de buitenomhulling van een woning. Dit noemen we de thermische schil. Dit is het ‘jasje’ dat ervoor zorgt dat het in de winter binnen lekker warm blijft en in de zomer lekker koel.

De isolatiekwaliteit van de thermische schil wordt in de basis bepaald door de dikte en de kwaliteit van de toegepaste isolatiematerialen. Die kwaliteit kan door slordigheden tijdens het aanbrengen of door slecht ontworpen detaillering voor een belangrijk deel ongedaan worden gemaakt. Er ontstaan dan ongewenste warmteverliezen die met infraroodfoto’s zichtbaar kunnen worden gemaakt. Deze foto’s worden ook wel warmtebeeldfoto’s, IR-foto’s of thermografische opnames genoemd. Een infraroodfoto geeft dus inzicht in plaatsen waar (onnodig) energie verloren gaat.

Met behulp van een thermografische camera en speciale software is het mogelijk om aan de verschillende temperaturen van een object een kleur toe te kennen. Zo kenmerkt een thermografische foto zich door een weergave van een object in kleur variërend van wit en helder geel (veel warmteverlies) tot donkerblauw of zelfs zwart (weinig warmteverlies).

Er zijn een aantal veel voorkomende vormen van isolatieproblemen te onderscheiden in de thermische schil van woningen en andere gebouwen, met name ook in de nieuwbouw. En dat laatste is natuurlijk opmerkelijk omdat er vanuit de bouwregelgeving hoge eisen aan de isolatiekwaliteit worden gesteld. Op deze pagina worden een aantal voorbeelden toegelicht.

 

Slordige verwerking van isolatiematerialen

Een groot deel van alle problemen met isolatie ontstaan door slordigheden tijdens de verwerking. Vaak zijn deze slordigheden per ongeluk ontstaan. Dat wil zeggen dat degene die de isolatie heeft verwerkt niet beseft welke gevolgen bepaalde slordigheden kunnen hebben. Een goed aangebrachte isolatielaag dient een gesloten vlak te vormen zonder ook maar een enkele onderbreking en mechanische vervorming.

 

 Isolatiekwaliteit4  Isolatiekwaliteit3

Voorbeelden

Hiernaast ziet u enkele situaties die in de praktijk leiden tot thermische afwijkingen.

Isolatiekwaliteit1 Isolatiekwaliteit2