Meten van geluidwering van gevels en daken

Als een gebouw zich in een omgeving met veel geluidbelasting bevindt dan kunnen er extra eisen aan de geluidwering van gevels en daken worden gesteld. Denk bij geluidbelasting aan een autoweg, een spoor of vliegtuiglawaai.

Geluid van buiten is een bijzondere vorm van luchtgeluid die via de uitwendige scheidingsconstructies (gevel, ramen, deuren en dak) naar binnen toe wordt overgedragen. ISOVAST meet de kwaliteit van de geluidwering van gevels conform NEN 5077. Daartoe wordt de gevel aan de buitenzijde met een krachtig ruissignaal aangestraald waarbij op diverse plaatsen het geluiddrukniveau wordt gemeten. Ook de nagalmtijd binnen het gebouw speelt hierbij een rol. De opstelling van de luidspreker en de posities waar moet worden gemeten zijn strikt voorgeschreven en kunnen sterk variëren afhankelijk van de vorm van het gebouw en de aard van de geluidbelasting.

De kwaliteit van de geluidwering van gevels wordt uitgedrukt in de karakteristieke geluidwering GA,k.
De meting van geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies vindt altijd plaats na voltooiing van een gebouw.