Meten van luchtgeluidisolatie

Luchtgeluidisolatie heeft betrekking op het tegenhouden van geluid door een wand zoals een gesprek of muziek. Dit kan betrekking hebben op woningen onderling maar ook op ruimten binnen een woning of gebouw. De luchtgeluidisolatie in gebouwen dient aan minimale wettelijke eisen te voldoen. Deze minimale eisen uit het Bouwbesluit leveren in de praktijk echter maar beperkte bescherming.

Luchtgeluid verplaatst zich via de lucht en niet door de gebouwconstructie zoals bij contactgeluid. Wel kunnen wanden een rol spelen wanneer deze door luchtgeluid in trilling worden gebracht en daarmee het geluid op een andere ruimte overbrengen (flankerende overdracht).

ISOVAST meet de kwaliteit van de luchtgeluidisolatie volgens NEN 5077, ISO 140 en aan de hand van het Bouwbesluit of bestekseisen. Aan de ene kant van de muur wordt m.b.v. een speciaal daarvoor ontwikkelde ruisbron een flink versterkt ruissignaal weergegeven dat aan de andere kant van de muur kan worden gemeten. Met behulp van verschillende metingen waarin ook de nagalmtijd wordt meegenomen kan het eindresultaat worden berekend. De kwaliteit van de luchtgeluidisolatie van een scheidingswand of muur wordt tot op heden uitgedrukt in de isolatie-index Ilu,k maar deze zal langzaam worden vervangen door het A-gewogen karakteristieke luchtgeluidniveauverschil DnT,A,k.