Passief in Putten

Bouwbedrijf De Bruin-Putten levert komende maand een zestal grondgebonden woningen op aan haar opdrachtgever, woningstichting Putten. De aannemer heeft bewezen dat het goed mogelijk is om met klassieke bouwmethodes (kalkzandsteen binnenspouwbladen, kanaalplaatvloeren en een hellende kap) een enorm goede luchtdichtheid te verkrijgen. Het eindresultaat van de door ISOVAST uitgevoerde blowerdoortest leverde een qv;10-waarde op van 0,12 dm²/s/m². En daarmee zit deze woning ruim onder de luchtdichtheidseis voor passiefwoningen.