Tertsbandmeting voor audiometrieruimten

In audiometrieruimten voor triage en in aanpaskamers voor gehoortoestellen worden eisen gesteld aan de geluidswering van deze ruimten. In de erkenningsschema’s van het centrum voor certificatie (CVC) en de Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (SEMH) worden daartoe o.a. een zogenaamde tertsband meting vereist. ISOVAST voert deze speciale geluidsmetingen als onafhankelijke deskundige voor audiciens uit.

tertsbandmeting2Volgens de erkenningsschema’s dient een audiometrieruimte elke 5 jaar of na een verbouwing of verplaatsing te worden beproefd op geluidwering van buitenaf. Deze beproeving volgens NEN-EN-ISO 8253-1 wordt ook wel een tertsbandmeting genoemd en dient door een onafhankelijke organisatie* zoals ISOVAST te worden uitgevoerd. Tijdens normale openingstijden van het bedrijf wordt gedurende twee maal 15 minuten een meting verricht waarbij per frequentiegebied (tertsband) de maximaal geluidsdruk in die ruimte wordt geregistreerd. De meetresultaten worden verwerkt in een schriftelijke rapportage die gedurende 5 jaar gebruikt kan worden in het kader van de erkenningsregelingen van het CVC en de SEMH.
 
 
Kosten

De kosten voor een tertsbandmeting voor audiciens bedragen € 260,- op basis van een enkele reisafstand tot 50km vanaf Zeewolde, daarboven wordt € 1,60 per extra kilometer enkele reisafstand (dus inclusief retour-reis) berekend.

  • genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW
  • de meerprijs voor het beproeven van een extra ruimte bedraagt € 95,- per ruimte
  • de reisafstand wordt wordt berekend vanaf Zeewolde en met behulp van Google Maps

 
* tertsbandmetingen die worden uitgevoerd door leveranciers van audiocabines of geluidswerende voorzieningen kunnen uiteraard niet als onafhankelijke meting worden aangemerkt.