Geluidisolatie?

Wij meten het zeker!

Vraag een meting aan

Geluidsmetingen

Wanneer een gebouw geheel is afgebouwd kunnen er geluidsmetingen worden uitgevoerd. Dat lijkt op zich eenvoudig maar zonder kennis en ervaring kan een simpele meting al snel een onjuist meetresultaat opleveren.

Bij ISOVAST staan we garant voor correct uitgevoerde metingen conform NEN 5077 en tegen een marktconform tarief.

Bouwfysische metingen:

 

Meten van luchtgeluidisolatie

Luchtgeluidisolatie is de mate waarin een ruimtescheiding zoals een wand of vloer weerstand biedt tegen geluiden die zich door de lucht verplaatsen zoals een gesprek of muziek. Luchtgeluidisolatie kan betrekking hebben op ruimtescheidingen tussen twee verschillende woningen onderling maar ook op ruimtescheidingen binnen dezelfde woning. 

Luchtgeluid verplaatst zich dus via de lucht en niet door de gebouwconstructie zoals bij contactgeluid. Wel kunnen wanden een rol spelen wanneer deze door luchtgeluid in trilling worden gebracht en daarmee het geluid op een andere ruimte overbrengen.

ISOVAST meet de luchtgeluidisolatie volgens NEN 5077 en NPR 5097. Aan de ene kant van de muur of vloer wordt met een speciale rondstralende luidspreker een flink versterkt ruissignaal weergegeven dat aan de andere kant van de ruimtescheiding wordt gemeten. Aan de hand van verschillende metingen waarin ook de nagalmtijd en stoorgeluid uit de omgeving worden meegenomen, kan het eindresultaat worden berekend.

De luchtgeluidisolatie van een ruimtescheiding wordt uitgedrukt als het A-gewogen karakteristieke luchtgeluidniveauverschil DnT,A,k  of het A-gewogen luchtgeluidniveauverschil DnT,A.

 

Luchtgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie

Installatiegeluid

Nagalmtijd

Geluidswering gevels

Geluidsmeting warmtepomp

Vraag een meting aan

Meten van contactgeluidisolatie

Contactgeluid ontstaat wanneer harde materialen een vloer raken. Lopen of het schuiven met stoelen zijn hiervan voorbeelden. Met name wanneer een harde vloerafwerking is toegepast kan contactgeluid ontstaan dat voor de buren als hinderlijk kan worden ervaren.

De mate waarin een vloer gevoelig is voor overdracht van contactgeluid verschilt. Dit is afhankelijk van de massa van de constructie, de geometrische vorm en de constructieve koppelingen met wanden en andere vloeren. Contactgeluidisolatie in gebouwen dient aan minimale wettelijke eisen te voldoen. Deze minimale eisen uit het Bouwbesluit leveren in de praktijk echter beperkte bescherming. 

ISOVAST meet de contactgeluidisolatie volgens NEN 5077 en NPR 5097. Dit gebeurt met een contactgeluidgenerator, ook wel hamerapparaat of tappingmachine genoemd. Hiermee wordt zo’n tien keer per seconde met een zekere kracht op de vloer ‘geklopt’. Het geproduceerde contactgeluid wordt dan gemeten in een aangrenzende ruimte. Aan de hand van verschillende metingen waarin ook de nagalmtijd en stoorgeluid uit de omgeving worden meegenomen, kan het eindresultaat worden berekend.

De contactgeluidisolatie wordt uitgedrukt als het A-gewogen contactgeluidniveau LnT,A. Soms wordt er nog gewerkt met de inmiddels vervallen ‘isolatie-index’ Ico.

 

Luchtgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie

Installatiegeluid

Nagalmtijd

Geluidswering gevels

Geluidsmeting warmtepomp

Vraag een meting aan

Meten van installatiegeluid

Een verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem, een lift of het doortrekken van een wc veroorzaken geluid. Er gelden echter eisen aan de maximale geluidhinder die installaties in gebouwen mogen veroorzaken. De grootheid waarin we het gemeten installatiegeluid uitdrukken heet het karakteristieke installatiegeluidniveau LI,A,k. 

Volgens het Bouwbesluit (nieuwbouw) mag het installatiegeluidniveau in een woonkamer of slaapkamer niet meer dan 30 dB bedragen. Met name voor ventilatiesystemen geldt dat er vaak niet aan deze eis wordt voldaan.

ISOVAST meet het installatiegeluid volgens NEN 5077 en NPR 5097. Aan de hand van verschillende metingen waarin ook de nagalmtijd en stoorgeluid uit de omgeving worden meegenomen, kan het eindresultaat worden berekend.

 

Luchtgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie

Installatiegeluid

Nagalmtijd

Geluidswering gevels

Geluidsmeting warmtepomp

Vraag een meting aan

Meten van nagalmtijd

De nagalmtijd van een ruimte bepaalt hoe die ruimte qua geluid wordt beleefd. Dit wordt ook wel ruimteakoestiek genoemd. Nagalm ontstaat als geluid niet alleen direct de ontvanger bereikt maar ook via reflecties van wanden, vloer en plafond. Een langere nagalmtijd is misschien wenselijk voor een concertzaal maar voor veel andere soorten van gebruik kan dit tot hinder leiden zoals een slechte spraakverstaanbaarheid.

ISOVAST meet de nagalmtijd in ruimten conform NEN 5077 en NPR 5097. In de ruimte wordt een luidspreker opgesteld waarmee een ruisgeluid wordt geproduceerd. Het ruisgeluid wordt op enig moment stopgezet waarna wordt gemeten hoe lang het duurt totdat het geluidsniveau tot een bepaalde waarde is afgenomen. Deze gemeten tijd heet de nagalmtijd.

Bij alle andere typen metingen die wij verrichten wordt ter correctie door ons ook altijd een nagalmtijdmeting verricht. Dat is nodig omdat een geluid in een ruimte met lange nagalmtijd luider wordt waargenomen dan met een korte nagalmtijd. Door deze correctie leidt bijvoorbeeld een luchtgeluidmeting in een lege ruimte tot dezelfde resultaten als bij een ingerichte ruimte.

 

Luchtgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie

Installatiegeluid

Nagalmtijd

Geluidswering gevels

Geluidsmeting warmtepomp

Vraag een meting aan

Meten van de geluidswering van gevels

Er gelden minimale eisen voor de gevelgeluidwering. Als een gebouw zich in een omgeving met veel geluidsbelasting bevindt dan kunnen er extra eisen aan de geluidswering van gevels (en daken) worden gesteld. Een hoge geluidsbelasting ontstaat bijvoorbeeld in de nabije omgeving van een verkeersweg of spoorweg. 

Tijdens de geluidsmeting wordt de gevel aan de buitenzijde met een versterkt ruissignaal aangestraald waarbij we in de woning of het gebouw op diverse plaatsen het geluidsniveau meten.

De kwaliteit van de geluidwering van gevels wordt uitgedrukt als de Karakteristieke geluidwering, afgekort als GA,k. De specialisten van ISOVAST meten de gevelgeluidwering conform NEN 5077 en NPR 5097. Ook wordt hierbij rekening gehouden met de nagalmtijd binnen het gebouw en eventueel stoorgeluid uit de omgeving. De meting van geluidwering van gevels vindt altijd plaats na voltooiing van een gebouw.

 

Luchtgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie

Installatiegeluid

Nagalmtijd

Geluidswering gevels

Geluidsmeting warmtepomp

Vraag een meting aan

Geluidsmeting buitenunit warmtepomp

Buitenunits van warmtepompen en airco’s kunnen soms voor geluidshinder zorgen. Vanaf 1 januari 2021 mogen deze apparaten op de erfgrens met de buren niet meer geluid produceren dan 40 dB(A). Deze wettelijke bepaling geldt voor alle nieuw op te stellen installaties.

Om aan te tonen of buitenunits aan deze eis voldoet dient een voorgeschreven geluidsmeting te worden uitgevoerd. ISOVAST voert deze meting uit conform de eisen die daarvoor zijn gesteld in een aanvulling op het Bouwbesluit en de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

Tijdens de meting die ongeveer 1 tot 3 uur in beslag kan nemen dient de installateur aanwezig te zijn om het systeem in de juiste bedrijfstoestanden te schakelen.

Luchtgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie

Installatiegeluid

Nagalmtijd

Geluidswering gevels

Geluidsmeting warmtepomp

Vraag een meting aan

Dagelijks in de bouw

Onze meettechnici werken dagelijks in projecten voor woningbouw en utiliteitsbouw. Wij meten op het gebied van luchtdichtheid, geluid en isolatiekwaliteit.

Precisie in High care

Ziekenhuizen, laboratoria en de voedingsindustrie bouwen op onze luchtdichtheidsmetingen. Zij nemen geen risico rond besmettingsgevaar of vervuiling. Wij toetsen de kwaliteit van de drukhiërarchie.

Grootste capaciteit

ISOVAST is het grootste meetbedrijf in Nederland als het gaat om de meetcapaciteit voor de extra grote gebouwen. Wij voeren metingen uit  in distributiecentra en coldstores door heel Europa.

Datacenters Beschermd

Blusgassystemen beschermen de kostbare data die opgeslagen ligt in serverruimtes of datacentrums. Onze specialisten berekenen de standtijd van het blusgas aan de hand van een doorfantest.

Advies? Bel onze specialisten: 036 522 00 43

ISOVAST
Jupiterweg 6, Zeewolde
Postbus 188, 3890 AD Zeewolde

Telefoon: 036-5220043
Op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8:30 tot 17.00 uur

IBAN NL52 INGB 0665147872
BTW nummer: NL813277656 B01
KvK-nummer: 39083995

Verstuur een bericht

6 + 6 =