Installatiegeluid?

Wij meten het zeker!

Meten van installatiegeluid

Een verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem, een lift of het doortrekken van een wc veroorzaken geluid. Er gelden echter eisen aan de maximale geluidhinder die installaties in gebouwen mogen veroorzaken. De grootheid waarin we het gemeten installatiegeluid uitdrukken heet het karakteristieke installatiegeluidniveau LI,A,k. 

Volgens het Bouwbesluit (nieuwbouw) mag het installatiegeluidniveau in een woonkamer of slaapkamer niet meer dan 30 dB bedragen. Met name voor ventilatiesystemen geldt dat er vaak niet aan deze eis wordt voldaan.

ISOVAST meet het installatiegeluid volgens NEN 5077 en NPR 5097. Aan de hand van verschillende metingen waarin ook de nagalmtijd en stoorgeluid uit de omgeving worden meegenomen, kan het eindresultaat worden berekend.

Dagelijks-in-de-bouw

Dagelijks in de bouw

Onze meettechnici werken dagelijks in projecten voor woningbouw en utiliteitsbouw. Wij meten op het gebied van luchtdichtheid, geluid en isolatiekwaliteit.

Precisie-in-high-care

Precisie in High care

Ziekenhuizen, laboratoria en de voedingsindustrie bouwen op onze luchtdichtheidsmetingen. Zij nemen geen risico rond besmettingsgevaar of vervuiling. Wij toetsen de kwaliteit van de drukhiërarchie.

Grootste-capaciteit

Grootste capaciteit

ISOVAST is het grootste meetbedrijf in Nederland als het gaat om de meetcapaciteit voor de extra grote gebouwen. Wij voeren metingen uit  in distributiecentra en coldstores door heel Europa.

Datacenters-beschermd

Datacenters Beschermd

Blusgassystemen beschermen de kostbare data die opgeslagen ligt in serverruimtes of datacentrums. Onze specialisten berekenen de standtijd van het blusgas aan de hand van een doorfantest.