Installatiegeluid?

Wij meten het zeker!

Meten van installatiegeluid

Een verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem, een lift of het doortrekken van een wc veroorzaken geluid. Er gelden echter eisen aan de maximale geluidhinder die installaties in gebouwen mogen veroorzaken. De grootheid waarin we het gemeten installatiegeluid uitdrukken heet het karakteristieke installatiegeluidniveau LI,A,k. 

Volgens het Bouwbesluit (nieuwbouw) mag het installatiegeluidniveau in een woonkamer of slaapkamer niet meer dan 30 dB bedragen. Met name voor ventilatiesystemen geldt dat er vaak niet aan deze eis wordt voldaan.

ISOVAST meet het installatiegeluid volgens NEN 5077 en NPR 5097. Aan de hand van verschillende metingen waarin ook de nagalmtijd en stoorgeluid uit de omgeving worden meegenomen, kan het eindresultaat worden berekend.

ISOVAST-dagelijks-door-heel-nederland

Dagelijks in heel Nederland

Afstand geen bezwaar. Onze meettechnici rijden dagelijks naar bouwplaatsen in heel Nederland.

Blowerdoor-Geluid-thermografie-waterdicht test

One-stop-shopping

We hebben alle relevante meettechnieken in huis om bouwfysische beproevingen integraal en binnen één opdracht uitvoeren.

Flexibele partner

Zit het een keer tegen en kan de meetafspraak niet doorgaan? Dan maken we gewoon weer een nieuwe afspraak.

ISOVAST-grootste-meetcapaciteit

Grootste meetcapaciteit

Zelfs de allergrootste gebouwen zijn voor ons geen probleem, we hebben de grootste meetcapaciteit voor luchtdichtheid.